در اينجا تعدادی از نوشته های فارسی ام را می توانيد ببينيد (برای نوشته های انگليسی اينجا و اينجا را ببينيد). هر کدام از آنها را در يک يا چند پست وبلاگ معرفی کرده ام و در اينجا هم به شکل فهرست وار می آورم:

مقاله های چاپ شده

رایانش اجتماعی در سازمان: رویکردی نوین در مدیریت دانش (کیهانی، صابری، مرادی، و صراف زاده ۱۳۸۶)

حرکت به سوی کلاس یادگیر – محور (کیهانی، ۱۳۸۳)

معرفی محیط های یادگیری مجازی و مدیریت شده (کیهانی، ۱۳۸۳)

مقاله های در حال کار يا چاپ نشده

اندازه گیری ابعاد توجه کارآفرینان به سطوح مختلف نوآوری (کیهانی ۱۳۸۷)

کاهش فقر در جهان و نقش کارآفرينی اجتماعی (کيهانی، ۱۳۸۷)

گزارش نتایج ارزیابی محیط کلاس سیستم های اطلاعات مدیریت (کیهانی و محمّدجعفری، ۱۳۸۳)

مروری بر هوش عاطفی – کیهانی – مجد – کولوبندی

مقاله ها و نوشته های ترجمه شده

اختراع دانشگاه کارآفرین (اتزکوویتز ۲۰۰۳)

قهرمانان محلی در دهکده جهانی: جهانی شدن و سیاست گذاری های جدید کارآفرینی (۲۰۰۵)

فرهنگ کارآفرینی: چرا اقتصادهای اروپایی از آمریکا عقب مانده اند (فلپس ۲۰۰۷)

کارآفرینی اجتماعی – ایجاد الگوهای کسب و کار جدید برای خدمت به فقرا

کشف نیازهای اطلاعاتی کاربران: مسئله وبگاه های گروه های آموزشی دانشگاه ها

معیارهای ارزیابی محیط کلاس دانشگاهی – برگه سؤال ها

معيارهای ارزیابی محیط کلاس دانشگاهی – پاسخنامه

معیارهای ارزیابی محیط کلاس دانشگاهی – توصیف معیارها (چگونگی امتیازدهی)

اسلايدهای ارائه شده در سمينارها

اسلایدهای سمینار آشنایی با سیستم های مدیریت دانش (سعید امامی و محمد کیهانی)

آشنایی با مدیریت دانش – ارائه محمّد کیهانی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

نوشته های متفرقه

توضیحاتی درباره زمینه علمی کارآفرینی و رشته کارآفرینی در ایران – کیهانی (۱۳۸۷)

برنامه کسب و کار شرکت نظربازار (کیهانی، بهروزآذر، آل رسول، ۱۳۸۶)

بررسی یک محصول جدید: سایت نظربازار (ایمانی و رضائی ۱۳۸۷)

نکاتی پیرامون نوشته های لویس کرول و ماجراهای آلیس – محمّد كيهانی

روایتی از خلاقیت

معرفی یک تکنیک یادگیر – محور برای امتحان گیری در کلاس های دانشگاهی

فکر کردن با صدای بلند

مهارت های کار گروهی

Advertisements