تصميم گرفتم اصلاحات اساسی در رويه و محتوای اين وبلاگ ايجاد کنم. قديم ها که ما وبلاگ نويسی را شروع کرديم شايد جالب بود که آدم از همه چيز بنويسد ولی اين روزها فضای اينترنت و وبلاگستان خيلی تخصصی تر شده. کافی است به لينک هایی که در کنار وبلاگ تحت عنوان گزيده ای از وبلاگستان گذاشته ام سری بزنيد. به اين نتيجه رسيدم که شايد به جز تعداد معدودی دوست و فاميل کسی علافه ای به بسياری از مطالب اين وبلاگ ندارد و اهميتی نمی دهد و اگر هم می دهد شايد بهتر است ندهد چون من زياد هم شايسته نظر دادن نبودم! در نتيجه بسياری از مطالب قبلی را از وبلاگ حذف کردم:

  • مطاب مربوط به زندگی خصوصی من و عقايد شخصی که بهتر است خصوصی نگه داشته شوند حذف شده و ديگر رويه وبلاگ اين نخواهد بود که از اين  گونه مطالب بنويسم
  • اکثر مطالب مربوط به موضوعاتی که تخصصی در آنها ندارم يا اطلاعات و مطالعه کافی درباره آنها ندارم و يا ديگران خيلی بيشتر از من شايسته اظهار نظر درباره آنها هستند، حذف شده و سعی خواهم کرد از اين به بعد هم بيشتر مطالبی بنويسم که نزديکتر به حوزه دانش و مطالعات خودم باشد و يا اگر هم تخصصم نيست واقعاً بتوانم حرف مفيدی بنزم.
  • بسياری از مطالبی که قديمی شده بودند يا تاريخ مصرفشان گذشته بود را حذف کرده ام، گرچه يکی دو مورد را به دليل حفظ کامنت ها نگه داشتم

از قضا پربازديدترين مطلب تاريخ اين وبلاگ چندان به حوزه تخصص و مطالعات من نزديک نيست، بلکه يک پست راهنما است درباره اينکه چگونه می توان از فيسبوک ويديو دانلود کرد. از آمار بازديدکنندگان وبلگ می بينم که خيلی ها اين سوال را در گوگل جستجو می کنند. سعی می کنم مطالب راهنما از اين قبيل هر از گاهی بنويسم اگر احساس کنم جای ديگر بهتر توضيح داده نشده.

Advertisements