در این مقاله ادموند فلپس، برنده جایزه نوبل اقتصاد به بررسی و مقایسه عملکرد اقتصادی کشورهای اروپایی به خصوص فرانسه، آلمان، و ايتاليا با عملكرد اقتصادی آمريكا می پردازد. همانطور که از عنوان مقاله پیدا است او ریشه عملکرد ضعیف این کشورهای اروپایی نسبت به آمریکا را در فرهنگ کارآفرینی می یابد.

متن مقاله کمی سنگین و غیر روان است ولی تقصیر از من و ترجمه ام نیست. اصل مقاله اینطور نوشته شده بود. باید با دقت خواند. این ترجمه احتمالاْ به زودی در جایی چاپ خواهد شد. شما می توانید زودتر آن را اینجا بخوانید:

فرهنگ کارآفرینی: چرا اقتصادهای اروپایی از آمریکا عقب مانده اند (فلپس ۲۰۰۷)

Advertisements