در تحلیل آمارهای بازدیدکنندگان از وبلاگ هایم متوجه شدم که تعداد زیادی از مراجعه کنندگان به دنبال یک نمونه طرح کسب و کار (‌Business Plan) هستند. می دانم کلاس ها و دوره های آموزشی کارآفرینی و برنامه ریزی کسب و کار در کشور زیاد شده و افراد زیادی به دنبال یک نمونه کار می گردند تا از آن ایده بگیرند یا از قالب آن استفاده کنند یا کل یا بخشی از آن را کپی کنند! امیدوارم مستندی که امروز ارائه می دهم موجب خوشحالی این دوستان باشد.

این مستند پروژه پایان ترمی بود که من و دو نفر از دوستانم (زهرا بهروز آذر و مجید آل رسول) برای درس طراحی و تدوین برنامه کسب و کار به خانم دکتر ایمانی پور ارائه دادیم. من معمولاْ در گرفتن نمره خوش شانس نیستم ولی خوشبختانه این درس را ۲۰ گرفتم. ولی اصلاْ فکر نکنید که یک برنامه کسب و کار حتماْ باید شبیه به این باشد. من برنامه های کسب و کار زیادی دیده ام و هیچ کدام شبیه دیگری نبوده اند. بعضی ها بسیار کوتاه تر و بعضی ها بسیار بلند تر از این بوده اند. هیچ ادعایی مبنی بر ایده آل بودن یا کامل بودن این مستند نداریم.

هر گونه کپی برداری از این مستند به شرط اینکه اسم ما نویسندگان را ذکر کنید مجاز است. این شرایط نوع گواهینامه مالکیت فکری Creative Commons است که از این مستند حفاظت می کند. شما نیز می توانید با مراجعه به CreativeCommons.org کارهای خود را با انواع مختلف این گواهینامه حفاظت کنید.

حالا تمامی دوستانی که از طریق کلیدواژه هایی مانند طرح کسب و کار، طرح ریزی کسب و کار، برنامه کسب و کار، برنامه ریزی کسب و کار، نمونه برنامه کسب و کار، نمونه طرح کسب و کار، قالب طرح کسب و کار، قالب برنامه کسب و کار، ساختار طرح کسب و کار، ساختار برنامه کسب و کار، ایده کسب و کار، ایده کسب و کار الکترونیکی، طرح کسب و کار الکترونیکی، کارآفرینی الکترونیکی، و… اینجا را پیدا می کنند می توانند از طرح کسب و کار شرکت نظربازار استفاده کنند:

برنامه کسب و کار شرکت نظربازار (کیهانی، بهروزآذر، آل رسول، ۱۳۸۶)

به روز رسانی: آقایان محمدامین ایمانی و ایمان رضائی مطلبی تحلیلی درباره برنامه کسب و کار نظربازار نوشته اند که می توانید آن را در اینجا بخوانید:

بررسی یک محصول جدید: سایت نظربازار (ایمانی و رضائی ۱۳۸۷)

Advertisements