امروز دستی بر سر و روی صفحات انگلیسی ام کشیدم و به خصوص وبلاگ انگلیسی ام را درست و حسابی راه انداختم. لینک های مربوطه در قسمت پیوندهای وبلاگ هم آمده است. مقداری توضیحات درباره خودم به زبان انگلیسی در صفحه درباره من نوشتم. سعی می کنم از این به بعد بیشتر به وبلاگ انگلیسی ام برسم بنابراین اگر اینجا کمتر به روز می شود تعجب نکنید.

Advertisements