این داستان ساده و کوتاه دو صفحه ای شاید بهترین و زیباترین مطلبی است که در عمرم ترجمه کرده ام. این داستان انسان های زیادی را تحت تأثیر فرار داده است. تا به حال بیشتر آن را به بچه های گروه ریاضی، آمار، و علوم كامپيوتر دانشکده علوم دانشگاه تهران نشان داده بودم و آنجا خیلی محبوب بود. امیدوارم با قرار دادن آن روی اینترنت بتوانم آن را به دست طیف گسترده تری از خوانندگان برسانم. خواندن آن را برای همه توصیه می کنم! این روایت زیبا و تأثيرگذار از خلاقیت را می توانید از طریق لینک زیر بخوانید. (پیشنیاز: آشنایی با فیزیک پایه)

روایتی از خلاقیت

Advertisements