موضوع كارآفرينی اجتماعی برای خیلی ها جالب است. من از طریق ترجمه این مقاله با آن آشنا شدم. مهم ترین چیزی که یاد گرفتم این بود که بر خلاف تصور خیلی ها کارآفرینی اجتماعی فقط خوبی کردن نیست. پول در آوردن هم هست!

کارآفرینی اجتماعی – ایجاد الگوهای کسب و کار جدید برای خدمت به فقرا

Advertisements