برای درس رفتار سازمانی که در ترم اوّل دوره فوق ليسانس كارآفرينی گذراندیم یک کار تحقیقاتی انجام دادیم. دوستانم مهدی مجد و مهدی کولوبندی من را با موضوع هوش عاطفی (Emotional Intelligence) آشنا كردند و من هم كنجكاو شدم و مقدار زيادی از ادبیات آن را مرور کردم. خشوبختانه مهمترین مقالات در این زمینه روی اینترنت یافت شدند و توانستیم مقاله نسبتاْ جامعی دربیاوریم. ساعت های بسیاری روی این مقاله وقت گذاشتم. امیدوارم هر کس آن را می خواند برایش مفید باشد.

مروری بر هوش عاطفی – کیهانی – مجد – کولوبندی

Advertisements