همانطور كه در بحث هاي اخير اين وبلاگ (نظرات مطلب قبلي) گفته شد دانشكده مديريت دانشگاه صنعتي شريف امسال تصميم گرفت 50 نفر ظرفيتي را كه براي دانشجوي شبانه در سالهاي پيش اختصاص مي داد به نحو ديگري پر كند. در نتيجه كساني كه از طريق كنكور سراسري اقدام كردند ديگر اميدي به اين 50 ظرفيت ندارند. اين اتفاق براي ما كه مي خواستيم MBA قبول شويم رويداد مهمي بود و در نتيجه ارزش دارد كه در اينجا كمي آن را تحليل كنيم. تحليلمان را به سه بخش چگونه؟ چرا؟ و حالا چي؟ تقسيم مي كنيم.

چگونه؟
خيلي بي سر و صدا بود! بعضي از افرادي كه آگهي پذيرش دانشجوي دانشكده مديريت شريف را در يك روزنامه (فكر كنم روزنامه ايران بود) ديده بودند و يا براي آنها ايميلي ارسال شده بود، به بعضي هاي ديگر هم گفتند و كمي دهان به دهان خبرش پخش شد امّا بيشتر ما نمي دانستيم. امّا چيزي كه نه ما و نه آنهايي كه خبر داشتند مي دانستند اين بود كه اين دانشجوياني كه از طريق روند گفته شده در اين آگهي پذيرفته مي شوند قرار است جاي دانشجويان شبانه كه از طريق كنكور پذيرفته مي شدند را بگيرند. من هنوز هم خودم اين آگهي را نديدم امّا گويا شرايطش شبيه به اين شكل بوده:

1. خود دانشكده مديريت امتحان جداگانه از شما مي گيرد كه فقط تست هوش است. و اگر اشتباه نكنم مصاحبه هم داشت.

2. بايد يك مدرك زبان داشته باشيد.

3. بايد بعد از گرفتن ليسانس 5 سال سابقه كار داشته باشيد. (به دليل اين شرط حتي اگر هم به موقع خبردار شده بودم نمي توانستم شركت كنم)

چرا؟
در خيلي از جاهاي دنيا كه دوره هاي MBA برگزار مي شود، بيشتر شركت كنندگان مقداري سابقه كار دارند و تجربياتي كه هر كدام به همراه خود به درون كلاس ها مي آورند و در بحث ها مطرح مي كنند خود باعث پربارتر شدن كلاس ها مي شود. در واقع مقداري زيادي از يادگيري به خاطر اساتيد نيست بلكه به خاطر تبادل تجربيات خود دانشجو ها است. اساتيد و مسئولين دانشكده مديريت شريف هم از آنجايي كه به اين موضوع واقف بودند تصميم گرفتن كه به تدريج تركيب دانشجويان ورودي را تغيير دهند. اوايل 100% دانشجوهاي تازه ليسانس گرفته و خام (از نظر كاري) بودند. امسال با اين قانوني كه گذاشتند تركيب را به 50-50 رساندند. البته احتمالاً بيشتر از 50 درصد با تجربه هستند چرا كه بعضي ها بورسيه مي شوند و بعضي از با تجربه ها هم در كنكور قبول مي شوند. امّا به هر حال بدانيد كه آنها قصد دارند به اين سمت پيش بروند و اگر سال ديگر ظرفيت روزانه شريف شد 20 نفر و 80 نفر از طريق امتحان جداگانه با شرط داشتن سابقه كار گرفتند تعجب نكنيد. البته فكر نمي كنم هيچ وقت بتوانند درصد دانشجويان تازه ليسانس گرفته را از يك حدي كمتر كنند. چرا كه:

1. حول كنكور MBA صنعتي شكل گرفته از آموزشگاه ها و تدريس خصوصي و مشاوره و… كه اين صنعت براي بقاي خود لابي خواهد كرد.

2. دانشگاه صنعتي شريف همواره از آنجا كه بهترين تازه ليسانس گرفته ها را جذب دوره هاي فوق ليسانس خود مي كرده بسيار سود كرده و اعتبار به دست آورده است. همانطور كه بهترين رتبه هاي كنكور را براي ليسانس جذب مي كند. از قديم گفتنه اند دستي كه به شما غذا مي دهد گاز نگيريد!!

حالا چي؟
حالا قبول شدن در كنكور MBA خيلي سخت تر شده. درست است كه دانشگاه تهران ظرفيت اضافه كرده امّا فقط كسري از آن 50 نفر را جبران مي كند. دانشكده مديريت دانشگاه صنعتي شريف هم فعلاً در حال آزمايش است. شايد اگر خوشش نيامد سال ديگر باز هم 100% تازه ليسانس گرفته بگيرند. به هر حال آنها به دنبال تركيب بهينه هستند. البته من احتمال پارتي بازي را منتفي نمي دانم. همين امسال كه اينقدر بي سر و صدا بود احتمالاً 50 نفري كه به جاي شبانه ها وارد مي شوند بينشان افراد خاصي وجود دارند.

حذف مصاحبه
اتفاق بزرگ ديگري كه براي ما داوطلبان MBA امسال رخ داد حذف آ.ت.ت يا مصاحبه بود. اين اتفاق دستور وزير جديد كابينه جديد بود و به منظور جلوگيري از پارتي بازي. در حالي كه همه مي دانيم هيچ تأثيري در كاهش پارتي بازي نداشته است و از اوّل هم معلوم بود كه نخواهد داشت. تنها چيزي كه در پارتي بازي تأثير داشت اين بود كه ضريب نمره بررسي رزومه (كه امسال به جاي مصاحبه انجام مي شود) را كاهش دادند. امّا باز هم ضررش بيشتر از فايده اش بود چرا كه همانطور كه مي دانيم كنكور فقط تا اندازه اي معيار مناسب است. دانشجويانس كه واقعاً مناسب رشته MBA هستند را فقط با مصاحبه مي توان تشخيص داد. (حد اقل با اين كنكور).

قرار شده امسال به جاي مصاحبه رزومه داوطلبان بررسي شود. بعضي دانشكده ها در واكنش به اين دستور گفتند آقا اصلاً آ.ت.ت نخواستيم. بعضي ها هم واقعاً بررشي كردند. من در دانشكده خودمان در گروه رياضي، آمار و علوم كامپيوتر دانشگاه تهران ديدم كه استادها در يك اتاق جمع شده بودند و به دقت رزومه ها را بررسي مي كردند. امّا دسته اي از دانشگاه ها با وجود اينكه نگفتند آ.ت.ت را حذف مي كنيم امّا رزومه ها را هم بررسي نكردند و گفتند دانشجوها به ترتيب رتبه بيايند. تا جايي كه خبر داريم دانشكده مديريت دانشگاه صنعتي شريف هم قرار بود همين كار را بكند. در نتيجه فقط رتبه زير 50 (يا كمي بيشتر) امسال مي توانست ما كنكوري ها را به آنجا ببرد. در حالي كه سال پيش با رتبه 300 هم شانس داشتيم!!! خيلي فرق است نه؟!! من رتبه ام 143 شد امسال. مي توانيد تصور كنيد كه چه احساسي دارم؟!

Advertisements