پنجشنبه كنكور MBA دادم. اينطور كه شنيدم حدود 8000 نفر در اسفند 84 فقط در تهران در كنكور اين رشته شركت كردند. آزمون اين رشته به دلايل مختلف شركت كنندگان زيادي دارد.

به زودي درباره اين رشته و حاشيه هايش مطالب مفصّلي خواهم نوشت. امّا در اين نوشته مي خواهم به يكي از سؤالات آزمون سال 79 كه مربوط به يكي از بحث هاي چند وقت پيش اين وبلاگ (تغيير فرهنگ) مي شود، اشاره كنم. ببينيد مي توانيد به آن پاسخ دهيد؟

براي ايجاد تغيير موفّق در فرهنگ سازماني چه كسي بايد در درجه اوّل آن را تأييد كند؟
1) مديريت سازمان
2) كاركنان سازمان
3) عوامل قدرتمند محيطي
4) كارفرمايان

آيا به نظر شما سؤال سختي است؟ آيا يك مدير خوب به راحتي مي تواند به اين سؤال پاسخ دهد؟ مانند بسياري از سؤالات درس «نظريه هاي عمومي مديريت» كه هم در آزمون مجموعه مديريت و هم در آزمون مجموعه مديريت اجرايي مي آيد آدم اگر بخواهد خيلي عميق فكر كند به راحتي نمي تواند جواب درست را انتخاب كند. تنها راه حل اينگونه سؤالات اين است كه منابع سؤالات را بسيار زياد (در حد حفظ كردن) خوانده باشيد و در ذهن داشته باشيد كه در برخورد با اين سؤالات نبايد جواب درست بدهيد بلكه بايد بگوييد در آن كتاب ها چه نوشته شده است. البته اين منابعي كه بايد حفظ كنيد لزوماً همان منابع اعلام شده رسمي نيستند! براي حل اين مشكل بايد به مهم ترين دانشكده هاي مديريت تهران سر بزنيد و از دانشجوهايي كه اطلاعات نفوذي دارند و طرّاحان سؤال را مي شناسند اطلاعات بگيريد. مثلاً امسال من و تمام دوستانم و همه كساني كه براي درس «نظريه هاي عمومي مديريت» منابع رسمي اعلام شده توسّط دانشكده مديريت دانشگاه صنعتي شريف را خوانده بوديم حسابي سرمان كلاه رفت چون سؤالات از منابع ديگري آمده بود.

برخلاف همه كه سر سؤالات نظريه هاي عمومي مديريت حاج و واج بودند دانشجويان دانشكده مديريت دانشگاه تهران امسال وقتي از جلسة كنكور بيرون آمدند مي گفتند چقدر سؤالات نظريه هاي عمومي مديريت آسان بود!! من كه از اين موضوع تعجّب كرده بودم با يكي از آنها صحبت كردم. پرسيدم چه كتاب هايي خوانده بودي. 3-4 تا كتاب گفت كه من فقط اسم يكي از آنها را شنيده بودم! وقتي گفتم من كتاب فلاني را نخواندم تعجّ كرد و گفت مگر نمي دانستي او طرّاح سؤال است؟ گفتم ولي اين منبع رسماً اعلام نشده بود! و او لبخندي زد….

نتيجة اخلاقي: هميشه قبل از كنكور به دانشكده هاي مختلف سر بزنيد و با دانشجويان صحبت كنيد!

راستي شما چه جوابي را براي تست بالا انتخاب كرديد؟!
خوشبختانه اين يك مورد جزو استثنائاتي بود كه اگر سوال را غلط جواب مي داديد و يا خالي مي گذاشتيد به غير از وقتي كه صرف آن كرديد ضرري نمي كرديد. چرا كه سازمان سنجش بعد از آنكه خودش هم نتوانست به سؤال فوق پاسخ دهد آن را حذف كرد!

اگر فكر مي كنيد از لحاظ اشتباه در طرّاحي تست و گزينه درس هاي ديگر كنكور مثل رياضيات مهندسي وضعيت بهتري دارند سخت در اشتباهيد! در پست هاي بعدي مطالب زيادي در اين باره خواهم نوشت.

Advertisements