آقا powerpoint يعني چي؟!

اين پرسشی بود که چند سال پیش در یکی از سازمان های قدیمی ایران میان کارمندان مطرح شد. یک نفر از کارمندان قدیمی که با زبان انگلیسی آشنا بود (اما با رایانه آشنا نبود) پاسخ داد: یعنی نقطه قوّت!

ماجرا از اين قرار بود كه اخيرا يك مشاور وارد سازمان شده بود و پروژه ای را به عهده گرفته بود. او در تمام جلساتی که با مدیران سازمان داشت از اسلایدهای powerpoint برای ارائه مطالب خود استفاده می کرد و مدیران از این شیوه خوششان آمده بود. بنابراین در سازمان ابلاغ کردند که از این پس هر کس می خواهد مطلبی را به مدیران ارائه دهد از powerpoint استفاده کند. این شد که سوال فوق در میان کارمندان مطرح شد و…

یکی از فواید مهم استفاده از مشاور خارج از سازمان همین آوردن دیدگاه ها و فرهنگ های جدید است. یک ارزش افزوده مهم که هیچ وقت قیمتی هم برای آن محاسبه نمی شود.

Advertisements